دختر هخامنش

موفقيتها۳

چندی پيش يادداشتهايی با عنوان «موفقيتها» که درمورد «۱۰زن برتر تجارت در دنيا» بود را ديديم. امروز با يکی ديگر از زنان موفق اشنا می شويم .او پژوهشگر زيباييهاست.

فاطمه کاتب :پژوهشگر عرصه معماری و طراحی داخلی

-متولد ۱۳۳۰ تهران

-فوق ليسانس معماری داخلی از دانشگاه هنر تهران ۱۳۵۹

-دکترای معماری از دانشگاه UCE انگلستان۱۹۹۸

-فيلوشیپ افتخاری دانشگاه UCE انگلستان ۲۰۰۰

-فيلوشیپ دانشگاه اکسفورد انگلستان ۲۰۰۳

-اولين رئيس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا بعد از انقلاب ۱۳۶۹-۱۳۶۱

-بنيانگذار و اولين مديرگروه رشته صنايع دستی در دانشگاه الزهرا

-رئيس دانشکده های هنرهای تجسمی و کاربردی از سال ۱۳۷۹-۱۳۶۹

-بنيانگذار و اولين مسئول دانشکده هنر و معماری دانشگاه ازاد اسلامی از سال ۱۳۶۹-۱۳۶۵

-همکاری و شرکت در ايجاد رشته معماری در کالج هنر اتن يونان

-همکاری و شرکت در ايجاد رشته معماری در پروژه مشترک مالزی و انگلستان

-عضو هيات داوران معماران دانشگاه  لندن انگلستان

-مديرکل اموزشی سازمان ميراث فرهنگی

-پژوهشگر نمونه سازمان ميراث فرهنگی در سال ۱۳۸۱

-رئيس دانشگاه هنر اصفهان۱۳۸۳-۱۳۸۰

-مدير مسئول و سردبير تنها نشريه معماری داخلی ايران به نام ايران اذين

-انتخاب مادر نمونه از طرف British Cauncil در دوره دکترايش

منبع: روزنامه ايران ـمورخ۲۴ شهريور ۸۴

 

...اصطلاحات فمنيسم۱۷

زيبايی
نظريه های فمنيستی درمورد زيبايی، نياز زنان به زيبا بودن را شيءسازی کاذب از خود توصيف می کنند.سيمون دوبوار براين نظر است که اين شيءسازی برای تداوم بخشيدن به برتری مذکر است و سوزان گريفن شی ءسازی از زنان را پورنوگرافی ميداند.به اعتقاد فمنيستهای سياه بيشتر تصورات از زيبايی زنان بر پايه ارزشهای مردان سفيد بنا شده است.انها می گويند تعاريف از زيبايی سياه بايد منطبق بر تاريخ و فرهنگ سياه باشد.

***********
البته زيبايی يک هديه الهی است که به انسان چه زن و چه مرد داده شده و نشانه ای از عشق خداوندی است. فکر هم نمی کنم کسی از زيبايی خود يا اطرافيانش ناراحت شود. اما انچه مدنظر اين يادداشت است زيباييهای افراطی وتلاش برای رسيدن به ان است. و اينکه تمام انرژی و داشته های شخصی بر اين صفت بنا شود و صفت تبديل به عامل گردد.همچنين دربحث فرهنگها و ارتباطهای قومی بنظر می ايد ويژگيها و خصوصيات سليقه غربی تا حدی بر تمام دنيا سايه گسترده همچنانکه امروزه در ميان زنهای عرب تلويزيونی و سينمايی کمتر چهره های اصيل عربی با موهای مشکی و رخسار تيره ديده ميشود . و اين برای انها متحمل هزينه های مالی و معنوی بسياری است. اين نوع ديدگاه برای اقايان کمتر موردنظر است.

نظر شما چيه؟

...
اصطلاحات فمنيسم۱۶

مقام
گونه ای الگوی ارتقايابی دريک حرفه.اين اصطلاح بيشتر شامل مشاغل طبقه متوسط مردان سفيد است.منتقدان فمنيست به تفاوتهای جنسيتی در ارتقای شغلی اشاره می کنند.زنان سفيد بدليل الگوهای زندگی بی ثبات امکان تحرک شغلی ندارند و زنان سياه از تبعيض مضاعف رنج می برند که اميزه ای از بی ثباتی شغلی و عدم ارتقای مقام است. ان اکلی به مفهوم« زن جويای مقام» می تازد چه معنی تلويحی ان را کسب اقتدار از طريق نامشروع
می داند.
البته در ايران نيز زنان ما با اين مسئله اشنا هستند و از ان رنج می برند. بسيار زنان محقق، دانش پژوه ،فعال، مدير و توانا داريم که متاسفانه نمی توانند از فيلترهای جنسيتی رد شوند و بسيار زنان جويای کار داريم که نمی توانند شاغل شوند . رده شغلی زنان در ايران بخصوص در اداره های دولتی بيشتر در رده های پايين می باشد همچون منشی گری و ماشين نويسی. حال انکه بسياری مدارک بالای ديپلم دارند و يا می توانستند مانند هم دوره ای های مردشان پس از چند سال مديريت اتاقی را بعهده گيرند و فقط به امضا و پاراف کردن کاغذی مشغول شوند و دستمزد بالاتری بگيرند. و البته وای به حال زنی که بخواهد پيشرفت کند.... زمين و زمان بر او می تازد..... ...اصطلاحات فمنيسم۱۵

جراحی زيبايی
جراحی زيبايی بيش از هر زمانی در حال حاضر به بحثی داغ بين فمنيستها تبديل شده است وجنبه های مختلفی دارد :نخست می توان به ان همچون عملی نگريست که زنان را ترغيب می کند تا شکل بدن و صورتشان را مطابق تصورات مردان از زيبايی تغيير دهند. دوم انان را تشويق می کند که تسليم عمليات تعرض اميزی شوند که از لحاظ پزشکی ضرورت ندارد و توام با خطراتی است که عمدتا ناديده گرفته می شود . سوم اينکه معمولا چنين جراحی هايی تامين کننده منافع چشمگير مالی ديگران است. نائومی ولف در اسطوره زيبايی ۱۹۹۰ اين بحث را مطرح می کند که صنعت جراحی زيبايی متکی بر ايجاد حس زشتی در زنانی است که با هنجارهای زيبا شناختی مطابقت ندارند و درپی ان چنين زشتی را نوعی بيماری قابل درمان تلقی کردن. اما بعضی فمنيستها تمايل به زيبايی را بطور مستقيم با سرکوب يکی نمی گيرند.
برای نمونه سوزان بوردو در (وزن غير قابل تحمل : فمنيسم- فرهنگ غربی و بدن)۱۹۹۳ بدن ساخته شده با جراحی را يک نمونه از مجموعه روشهايی می داند که زنان از طريق ان ميکوشند در نظامی که منکر حس خودسروری مونث است به کنترل و نظارت دست يابند.

در هر صورت جراحی زيبايی در ايران گسترش فراوانی يافته و از جراحی زيبايی بينی به گونه و زير چشم و دست و پا هم رسيده و جنبه عمومی نيز به خود گرفته . البته شايد جراحی زيبايی تا حدودی برای هنرمندان سينما چه زن و چه مرد مناسب باشد اما برای عموم به شکلی که وجود دارد بی ترديد در اينده مشکلات فراوانی چه از لحاظ فرهنگی و چه از لحاظ پزشکی برای جامعه در پی خواهد داشت. علاوه بر اينکه بار مالی فراوانی که بدنبال دارد می تواند برای مصارف فرهنگی و حتی سفرهای توريستی بکار برده شود. ما دنيا را بيشتر ببينيم بهتر از ان است که ديگران ما را زيباتر ببينند. نظر شما چيه؟ ...اصطلاحات فمنيسم۱۴

ديالوگ
محققان فمنيست از روشی به نام بازانديشی از طريق گفت و شنود استفاده می کنند که نوعی تبادل ارا‌ء باز و فعال است و برمبنای همکاری بين پژوهشگر و شرکت کننده در پژوهش تعريف می شود.سوزان گريفن ديالوگ را شکل هر نوع تفکری می نامد.

توضيح ديالوگ خيلی کم بود چون قبلا چندجا واژه ديالکتيک استفاده شده بود در زير توضيحش اومده:

ديالکتيک
اصطلاحی برگرفته از هگل که مدعی بود واقعيت از طريق تضادها و سازش تضادها شکل می گيرد.

در هر صورت ديالوگ يا همون گفتگو امروزه چاره ساز هر مشکليه. ...بانوی سرمايه ايران درگذشت

با خبر شدم سرکار خانم ميترا کاشانی که سالها بيماری سرطان همسفرش بود
دار فانی را وداع گفت.
وی بی ترديد يکی از موثرترين افراد در بازار سرمايه ايران بود.

روحش شاد و يادش گرامی باد.
...اصطلاحات فمنيسم۱۳

توسعه
نظريه های فمنيستی،توسعه اين مفهوم را برحسب افزايش بهروزی انسان می سنجند و نه رشد اقتصادی.اين شيوه سنجش، مفهوم توسعه را از تعاريف سنتي ای که بر مبنای الگوهای صنعتی توسعه قرار دارد رها می سازد.
استر بوسراپ دريافت که موقعيت زنان در اکثر کشورهای جهان اول و سوم در تمامی حوزه ها
يعنی سياست ،اقتصاد، تحصيلات، بهداشت و قانون تنزل يافته است(۱۹۷۰). به نظر او مدرن سازی به همراه خود «ثنويت» يا تقسيم کاری برمبنای جنسيت را به ارمغان اورده است که وظايف اماده سازی و معيشتی را به زنان واميگذارد بدون انکه ارزش ان را پاس دارد.
يکی از نظريه های فمنيستی توسعه چندوجهی است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سياسی و نيز اقتصادی را در بر می گيرد.
در يکی از روزنامه های چند هفته قبل به موضوعی در همين راستا اشاره شده بود و ان پيوستن ايران به WTO و بررسی وضعيت زنان دران هنگام که بدليل نبود ساختارهای مناسب فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سياسی در ايران، اين يکارچگی اقتصادی برای زنان ما ارمغانی نخواهد داشت. جز انکه چاره ای بيندشيم و راهکاری اصولی برگزينيم ...اصطلاحات فمنيسم۱۲

فرشته در خانه
عبارت «فرشته درخانـه »در۱۸۸۳ به صورت عنوان شعری روايی سروده کاونتری پتمر وارد زبان انگليسی شد. در اين شعر داستان هُنُريا (با معنی نزديک به فخرالزمان در فارسی)بازگو می شود که تمامی ويژگيهای مطلوب يک زن عصر ويکتوريايی را داراست. هويت هنريا به تمامی، حول قلمرو خانگی متمرکز است و او به مثابه <<ديگری >> متضاد مرد عمل می کند:
در حاليکه مرد عمومی است او خصوصی است،در حاليکه مرد مارخورده و افعی شده است او معصوم است ،در حاليکه مرد فعال است او منفعل است. به راستی او از عالم خاکی چنان دور است که گويی فرشته ايست و طبق عنوانی که به او داده شده هاله ای تقريبا فوق طبيعی به نشانه تکريم وتجليل از نقش زنانه ای که از ازل تعيين شده گردش را گرفته است.
نگرش فمنيستی نسبت به اين شخصيت را ويرجينيا وولف به طرز درخشان در جستار سال ۱۹۳۱ خود «حرفه های مناسب زنان »بيان کرده و مشخصه فرشته در اين نوشته فشار درونی شده برای تطبيق خود است که هر زنی که ارزويش حضور در عرصه عمومی است تجربه می کند پس، از اين زاويه فرشته در واقع ديو و نماينده ارمان منسوخ شده زنانه ايست که در صورت غلبه هرگونه فرصتی را برای کسب هويت مستقل از مردان، خانه و خانواده از زنان می گيرد.
فکر می کنم مشکل باز هم مقایسه است بدون انکه به ‌‌اصل عمل اهميت داده شود و البته گاهی در وقت لزوم انچنان پر رنگ جلوه می کند که از اهميت خود می کاهد. واقعيت ان است که کارهای خانه بسيار پراهميتند زيرا که روح و روان جامعه را تضمين می کنند اما مشکل انجاست که به حساب نمی ايند چون هزاران سال است که ادامه دارند و ديگر عادی شده اند. و اهميت موارد عادی شده به اجبار زمان به فراموشی سپرده می شود . ...اصطلاحات فمنيسم۱۱

مرد محوری
محور بودن مرد، که گرايش به بها دادن به فرهنگ مسلط بر پايه معيارهای مردانه دارد را شکل می دهد.شارلوت پرکينز گيلمن در ابتدا اصطلاح يادشده را به اين دليل بکار برد که توجه ها را به پيش داوری مردانه جلب کند. هر تعريفی که جنبه هايی از زندگی زنان را انحراف از معيار بداند مردمحور است.مردمحوری بر نظريه ها تاثير ميگذارد ،نه فقط به اين دليل که دانشگاهها و موسسات تحقيقاتی عمدتا تحت سلطه مردان هستند بلکه به شکلی پيچيده تر از طريق انتخاب حوزه های تحقيق ،سياست های تحقيق، مفاهيم نظری و شيوه های تحقيق. برای نمونه،انسان شناسان فمنيست به پارادايم مردمحور<< مردشکارچی>> اشاره دارندکه ازسوی طرفداران نظريه نوتکاملی برای ترويج اين انديشه بکاررفته است که رشدبشر در کل با شکارچی شدن مردان اغاز شد.
به اعتقاد رناته دو‌ئلی کلين فمنيسم تنها وقتی مردمحوری را مغلوب خواهد کرد که <<مرد همچون معيار تنها چارچوب ارجاعی برای موجودات بشری نباشد. >>مطالعات مستقل زنان با تغيير کانون توجه خود از محوريت مرد به يک چارچوب ارجاعی ـ که در ان انديشه ها ،تجربه ها حالات و منافع متفاوت و مختلف زنان در جای خود معتبر باشند ـ می تواند ماهيت دانش را بطور بنيادی تغيير دهد.
همانگونه که اليزابت مينِچ می گويد:<<کاری که ما فمنيست ها انجام می دهيم با گپرنيک که مرکزيت زمين را ازميان برد و با داروين که محور بودن نوع مارا از بين برد قابل قياس است.ما محوريت مرد را از بين می بريم و اين دگرگونی بنيادی است.>>
باربارا دوبوا حمله به محوريت مرد از موضع فمنيستی را <<پژوهشگری پرشور>> ناميد!
ديل اسپندر در مقدمه اش بر زبان مردساختهاين بحث را مطرح ميکند که چطور اين اعتقاد که مرد جنس برتر است بر سازماندهی نهادهای اجتماعی تاثير می گذارد به نحوی که يک نظام مردمحور بطور خودکار <<جنس برتر>> را بامنابع بيشتر پاداش می دهدخودبخود تداوم می يابد.
هلن سيکسو نيز وقتی استدلال می کند که انديشه غربی حول ثنويت <<مرد/زن>>می چرخد
اما رابطه ای مساوی را دربر ندارد به همين نکته اشاره ميکند. فرادستی نيمه مذکر در اين معادله منوط به فرودستی نيمه مونث ان است که به اين ترتيب از پارادايم ارزش تبعيد شده است. ...