دختر هخامنش

آناهيتا الهه ايرانی

آناهيتا الهه اب و باروری و جنگ و نيز نگاهبان زنان در ايران باستان بوده که در ميان ستارگان اقامت داشته است. نام او به معنای معصوم و بی گناه امده است. ( آنا:بی + اهيت : گناه).
تصوير او معمولا دوشيزه ايست در شولايی طلايی با تارکی الماس نشان در سر. آبها نيز از متعلقات او می باشد. او را از ملازمان اهورامزدا نيز تلقی می کرده اند. همانند معادل هندی خود گانگا، اورا نيز به بزرگی تمام ابهای زمين می دانند. آناهيتا در دين زردشتی نگاهبان نطفه زردشت در درياچه کيانسی است. چرا که تنها دوشيزه ( لقب آناهيتا) که پاک است می تواند ان را نگاهبانی کند و يا در خود بپرورد. در آيين مهرپرستی او را مادر مهر دانسته اند که از تخمه زردشت بارور شده است. واژه مهراب يا محراب در عربی را ماخوذ از همين امر يعنی زايش مهر ( ميترا) از اب دانسته اند که مقدس ترين مکان در مسجد دانسته می شود. اردشير سخت اين الهه را تکريم کرد و در زمان او معابدی برای آناهيتا در شوش و اکباتان و بابل برپا کردند.[ پس از ظهور اسلام و پذيرش اين دين در ايران نقش آناهيتا را در فرهنگ مردم حضرت فاطمه دخت نبی اکرم ايفا کرد که به معصومه ( بی گناه) ملقبش کردند و ابها را مهريه ازدواجش با علی دانستند لقب ديگر فاطمه (س) بتول به معنای باکره هم با لقب دوشيزه آناهيتا همخوانی دارد] .

برگرفته از کتاب راز داوينچی اثر دن براون. مترجمان حسين شهرابی- سميه گنجی ص۳۹ ...يادگارهايی از گذشته

اسمان هميشه آبی است حتی اگر در لحظه خاکستری باشد

خاطرات چند بانو- دختر پارس : ستاره فرمانفرماييان - موسس سازمان بهزيستی در ايران
- کاخ تنهايی : ثريا اسفندياری- ملکه ايران
-دخترم فرح : فريده ديبا - زندگی خانوادگی فرح ملکه ايران
-زير نگاه پدر : مهرماه فرمانفرماييان- خاطرات نويسنده از اندرونی
-مرغ سحر : پروانه بهار
-در فاصله دو نقطه: ايران درودی - نقاش

هميشه سبز باشيد و پايدار...زنان اهل قلم ايران

شايد پس از ۶ قسمت نوشتن درمورد زنان روشنفکر و اديب زمان مشروطه معرفی چند بانوی اهل قلم نه چندان معروف زمان حاضر خالی از لطف نباشد.

با ياد و سپاس از اساتيدی چون سيمين دانشور ، فروغ فرخزاد ٬ سيمين بهبهانی

ميمنت دانا                     نويسنده - مترجم                                 رمان

زويا پيرزاد                      نويسنده                                                 " 

گيتی خوشدل               نويسنده  - مترجم                            روانشناسی-رمان    

لعيا عندليب                 مترجم                                                      "

چيستا يثربی               مترجم                                                    رمان                            

سودابه صفابخش            نويسنده                                               خانه داری

صبا اسفندياری               نويسنده                                                  "

ثريا قزل اياع                    نويسنده - مترجم                                     رمان

ميترا معصومی                 مترجم                                                    "

دکتر الهه رئيس فيروز         مترجم                                                 تاريخی- بيوگرافی

دکتر مهشيد يار احمدی       محقق                                                 پزشکی

شقايق صادقی نيا              محقق                                                   "

دکتر مهرنوش ميلانی          محقق                                                    "

مريم نقيبی                        مترجم                                                  رمان

شهين دخت رئيس زاده         مترجم                                                   "

تهمينه مهربانی                    مترجم                                                  "

هايده صيرفی                      نويسنده                                                 "

صفورا نوربخش                    مترجم                                                    "

فريده دانايی                        محقق - نويسنده                                   رمان - هنرهای معاصر

فاطمه کاتب                         محقق - نويسنده                                    معماری    

  

بديهی است اينجانب به همه اثار اين عزيزان دسترسی نداشته و بسيار ممکن است نويسندگان اثار ترجمه نيز داشته باشند يا مترجمان خود مولف نيز باشند. ضمن عذر خواهی از اين مهربانان  چنانچه با ديگر بانوان قلم بدست اين ديار اشنايی داريد برای ما بنويسيد

 

 

 

 

...دستاورد زنان از مشروطه ۶

...ادامه از تاسيس مدارس دخترانه و نشريات زنان

محترم اسکندری (۱۲۷۴ تا ۱۳۰۳) از شاهزادگان قاجار و از خانواده ای روشنفکر است.پدرش محمد علی اسکندر از بنيانگذاران «انجمن ادميت» پيش از مشروطه است.وی از مدافعين سرسخت زنان بود. بی بی وزيرف رئيس دبستان «دوشيزگان» زنان را در اخر هفته در خانه خود گرد می اورد تا ضمن نوشيدن قهوه و گپ خودمانی در مورد معضلات و مسايل اجتماعی ـ سياسی بحث کنند. از هرکس که مايل بود سخن بگويد دعوت به سخنرانی می کرد. خود نيز درباره حکومت قانون و عليه استبداد سخن می گفت. «هفته نامه دانش» نشريه ای بود که صرفا به زنان و مسايل مبتلا به انان اختصاص داشت. اين هفته نامه توسط بانويی چشم پزشک به نام دکتر کحال اداره می شد.

«دانش» در تيراژ بالا توجه خود را به موضوعاتی چون خانواده مراقبت از کودک و بهداشت و درمان مبذول می داشت.

روزنامه صوراسرافيل‌‌‌- حبل المتين - مساوات - ايران نو روزنامه هايی بودند که با گرايش به مشروطيت از حقوق زنان نيز دفاع می کردند و در اين نشريات افرادی چون دهخدا -وکيل ارعايا (نماينده مجلس همدان) ايرج ميرزا- لاهوتی و عشقی فعاليت می کردند.

وکيل الرعايا يکی از بيشمار مطالبات زنان را در زمينه حق رای در سال ۱۳۰۰ ه.ش. به مجلس تقديم کرد.

روزنامه مساوات نامه اعتراض اميز گروهی از زنان را منتشر کرد:« ايا ما زنان ستم کشيده اين کشور نيستيم؟ ايا همانند شما مردان انسان به شمار نمی رويم؟ ايا ما از حقوق طبيعی و اجتماعی نوع انسان برخوردار نيستيم؟ ايا ما را جانورانی زبان بسته و بارکش می پنداريد و يا ما را بعنوان انسان می شناسيد؟ ما خواستار عدالتيم و تاکيد می کنيم که هر نوع تبعيض ناروا در دستيابی بر اگاهی و معرفت بايد از ميان برداشته شود زيرا کسب دانش همچنان که حق مرد است حق ويژه زنها نيز هست. هيچ  مجوز قانونی برای حمله به اموزگاران و دانش اموزان نداشته اند بايد به حملات خود پايان دهند. اين تقاضای سه چهارم مردم ايران است.»

با انقلاب مشروطيت در اموزش زنان تحولی بس شگرف پديد امد. در ۱۲۸۶ ه.ش. ضمن گردهمايی بزرگی در تهران زنان قطعنامه ای را که شامل دو بند بود تصويب کردند:

۱- تاسيس مدارس دخترانه

۲- حذف جهيزيه سنگين برای دختران و صرف هزينه ان برای اموزش انها.

در ۱۲۹۲ ه.ش نشريه شکوفه که صاحب امتياز ان خانم مزين السلطنه (مريم عميد) بود اسامی ۶۳ مدرسه دخترانه را در تهران منتشر کرد.اسامی چندی از اين مدارس به قرار زير است: تربيت نسوان- تانيث- دوشيزگان- دختران ايرانی- ترقی بنات- تعليم نسوان- حجاب- عصمت- قدسيه- شرافت دختران- اقتدار ناموس- حسنات- فاطمه- خواتين و...

 در ۱۲۹۹ ه.ش. شهناز ازاد به نشر روزنامه «نامه بانوان» همت گمارد. در دوره دوم مشروطه (۱۲۸۸-۱۲۹۰) زنان ايران فرياد حق طلبانه خود را از طريق نشريات به گوش رساندند. راهی بسيار دشوار که به رغم گروههای فشار ان زمان که تاسيس مدارس را سمبل بی عفتی دختران! و مخالفت شرع اسلام معرفی می کردند باز بکار خود ادامه داده و لحظه ای از پای ننشستند .

تصويب حق رای زنان در ۱۳۴۲ و اينکه اينک نيم بيشتر دانشگاهها را دختران پوشش می دهند مرهون همين مبارزاات و ايستادگی هايی است که سلف صالحات ما در ان ره پيمودند

پايان

منبع:روزنامه شرق-يادنامه انقلاب مشروطه- مرداد۸۴

...