دختر هخامنش

زنانی از هند

در کتاب جنس ضعیف که اوریانا فالاچی قبل از انقلاب ما نوشته و در واقع دستاورد یه سفر دور دنیا و تهیه گزارش از زنان کشورهای مختلف دنیاست به زنان هند اشاره شده.چیزهایی که اون دیده و نوشته متفاوت و جالبتر از اونی بوده که خودش میشناخته و یا ما از فیلمهای هندی دیدیم. اگرچه که بعضیهاش عمومیت نداشته و فقط مخصوص قشر خاصی بوده(بدلیل تعداد بسیار زیاد مذاهب درهند) .

من اینجا گوشه هایی  ازگزارش رو واستون می نویسم:

...با این وجود تعداد زنان مهم هند چشمگیر است. حتی در امریکا و روسیه نیز این تعداد زنان شهردار، رییس سندیکا، سفیر کبیر و نمایندگان مجلس وجود ندارد. عده پزشکان زن هندوستان به مراتب بیش از پرشکان زن پکن وشانگهای است. اگر چنین موضوعی باعث تعجب شما شود به شما پاسخ می دهند:«تعجبی ندارد. در اجتماع هند زن همیشه با مرد برابر بوده است و از نظر مذهبی نیز با مرد مساوی است. کافی است که فکر کنید بیشتر ارباب انواع ( خدایگان) ما زن هستند مانند (ساراسواتی)الهه عقل، (دورگا)الهه ترحم، (لوکسمی)الهه ثروت، (ساسفاتی)الهه موسقی و (کالی)الهه انتقام.»

زمانی دختران ۵ یا ۶ ساله را شوهر می دادند .امروزه ازدواج دختران قبل از ۱۵ سالگی امکان پذیر نیست. گاهی زنان هندی از شما سوال می کنند :« ببینم زنان در فرانسه و ایتالیا چه وقت حق رای آوردند؟ در فرانسه در سال ۱۹۴۴ و در ایتالیا ۱۹۴۵. بسیار خب. ما چنین حقی را در سال ۱۹۳۵ بدست آورده ایم!»

...