دختر هخامنش

شب يلدا مبارک

یلدا ؛ زاد روز مهر، این به جا مانده از رسم کهن ، این جشن و سرور ایرانی ،

ستایش خداوندگار طبیعت

بر همه ی ایرانیان مبارک

...