دختر هخامنش

بانوی سرمايه ايران درگذشت

با خبر شدم سرکار خانم ميترا کاشانی که سالها بيماری سرطان همسفرش بود
دار فانی را وداع گفت.
وی بی ترديد يکی از موثرترين افراد در بازار سرمايه ايران بود.

روحش شاد و يادش گرامی باد.
...