دختر هخامنش

دارا و سارای ۲۰ ساله

دارا و سارای ۲۰ساله رو که می شناسين. همونهايی که به ادعای فرهنگ سازی بومی ـ ايرانی ـ اسلامی ساخته شد و البته مورد توجه قرار نگرفت و دليلش هم بيگانه بودن بچه ها در عالم کودکی با حجاب و چادر سياه بود و شايد اگر اين عروسکها لباس پزشکی يا اتش نشانی يا مشاغل ديگر را به تن داشتن بيشتر مورد توجه بچه ها قرار می گرفتن و اين شايد می تونست بار فرهنگی بيشتری داشته باشه.
اگرچه که بيشترين فروش رو با لباسهای محلی و اونهم توسط ايرانيان خارج کشور داشت که يادی از وطن و گوشه و کنار اون می کردن که اکثرا هم بزرگسالان بودن نه بچه ها و تا حدودی تونست امارهای فروش رو بالا ببره و بعدش هم که انواع و اقسام دفترچه و کيف و جامدادی دارا و سارا به بازار اومد...
اما حدودا به موازات اين دارا و سارای کوچولو دارا و ساراهای ۲۰ ساله هم پا به ميدون گذاشتن که کمی از لحاظ ظاهری فرق داشتن. ديگه توی ويترين مغازه ها نبودن بلکه توی قلب ويدئو کليپ ها يا همون شوهای مجاز بودن. و به عکس دارا و سارای کوچولو روز به روز به تعدادشون و مخاطبشون افزوده شد.
آره. همونهايی که صد رحمت به اهنگهای درجه ۲ و ۳ لس انجلسی.همونهايی که دارای ۲۰ ساله هی راه ميره و زور می زنه و ادای اونوريها رو در مياره و اگه پولدار باشه سوار يک ماشين اخرين مدل می شه و سارای ۲۰ ساله هم مانتو و روسری پوشيده هی اينور و اونور ميره و ناز می کنه . (فقط همين؛ ناز می کنه).

واقعا جای شرمساری است.
اين همه ادعای دفاع از حرمت زن ايرانی داشتن.
اين همه ادعای ناموس داری از زن مسلمان داشتن.
چگونه است که زنان نمی توانند بخوانند.صدايشان حرامست. ساز نواختنشان در جمع مردان احتياط دارد اما بايد مانتو و روسری بپوشند و در کليپها ر‌‌ژه روند. مانعی ندارد. اسلامی است.
اين چگونه حرمتی است که تنها رنگ و رو عوض کرده اما همان سو ء استفاده از زن و لطافت اوست! اين چگونه ناموس داری است که زن ايرانی را بازيچه ای قرار می دهد و به جهانيان می ـ شناساند!
چگونه است که چون صدای زن چنين است و چنان و سبب گناه حضرات می شود بايد خاموش گردد و استعدادش کور. اما دلرباييش چون سبب دلشاديشان و رونق تفکرشان می شود ( و البته نمادهای پوششی را نيز رعايت کرده) مانعی ندارد.
اين رويه ای که بکار گرفته شده خاموش و بی صدا فرهنگ مستعمل بودن زن و نيز مصرفی بودن ان را بدليل عدم کارايی بگونه ای نو دنبال می کند. و از انجا که معمولا ايران بعنوان يک کشور اسلامی پرچمدار صدور فرهنگ به ديگر کشورهای اسلامی است رويه بکار گرفته شده سبب هتک حرمت به زن ايرانی در نگاه ديگر کشورها نيز می گردد.
و سر اخر انکه سر احترام فرود می اوريم به حضور همه بانوان هنرمندي که از ديرباز تا هميشه در موسيقی اين مرز و بوم خواهند درخشيد و طنين صدايشان و ضرب اهنگ نوايشان تا ابد در تاريخ فرهنگ و هنر اين مرز وبوم ماندگار خواهد ماند.

...