دختر هخامنش

زنان اهل قلم ايران

شايد پس از ۶ قسمت نوشتن درمورد زنان روشنفکر و اديب زمان مشروطه معرفی چند بانوی اهل قلم نه چندان معروف زمان حاضر خالی از لطف نباشد.

با ياد و سپاس از اساتيدی چون سيمين دانشور ، فروغ فرخزاد ٬ سيمين بهبهانی

ميمنت دانا                     نويسنده - مترجم                                 رمان

زويا پيرزاد                      نويسنده                                                 " 

گيتی خوشدل               نويسنده  - مترجم                            روانشناسی-رمان    

لعيا عندليب                 مترجم                                                      "

چيستا يثربی               مترجم                                                    رمان                            

سودابه صفابخش            نويسنده                                               خانه داری

صبا اسفندياری               نويسنده                                                  "

ثريا قزل اياع                    نويسنده - مترجم                                     رمان

ميترا معصومی                 مترجم                                                    "

دکتر الهه رئيس فيروز         مترجم                                                 تاريخی- بيوگرافی

دکتر مهشيد يار احمدی       محقق                                                 پزشکی

شقايق صادقی نيا              محقق                                                   "

دکتر مهرنوش ميلانی          محقق                                                    "

مريم نقيبی                        مترجم                                                  رمان

شهين دخت رئيس زاده         مترجم                                                   "

تهمينه مهربانی                    مترجم                                                  "

هايده صيرفی                      نويسنده                                                 "

صفورا نوربخش                    مترجم                                                    "

فريده دانايی                        محقق - نويسنده                                   رمان - هنرهای معاصر

فاطمه کاتب                         محقق - نويسنده                                    معماری    

  

بديهی است اينجانب به همه اثار اين عزيزان دسترسی نداشته و بسيار ممکن است نويسندگان اثار ترجمه نيز داشته باشند يا مترجمان خود مولف نيز باشند. ضمن عذر خواهی از اين مهربانان  چنانچه با ديگر بانوان قلم بدست اين ديار اشنايی داريد برای ما بنويسيد

 

 

 

 

...