دختر هخامنش

orkut.com

در ‌‌ذهنم بدنبال ضرب المثلهايی می گشتم که در ارتباط با اين موضوع باشند و چندتايی بی ربط و با ربط همچون:

ادب از که آموختي؟ از بی ادبان

 کافر همه را به کيش خود پندارد

مارگزيده از ريسمون سياه و سفيد ميترسه 

يادم اومد و همچين که داشتم به مغزم فشار مياوردم که چند تا ديگه پيدا کنم؛ ذهنم به جاهاب ديگه رفت ؛به گذشته های دور و نزديک. به اينکه:

کاش ما تو مملکتی زندگی ميکرديم که خانومها ميتونستند آزادانه بدون روسری و با دامن تو خيابونها رفت و آمد کنند و يا مردها توشهرهای ساحلی با يک مايو اينور و اونور برن اما لازم نباشه واسه اينکه بعضی اقايون احيانا گناهکار نشن و يا بدليل اينکه مناعت طبعشون خيلی خيلی پايين اومده خانومها تو گرمای تابستون روسری و مقنعه بپوشن و يا پاهای دختراييکه شلوار برمودا پوشيدن رو توی سطل پر از سوسک بگذاريم.

يا کاش واسه نزديکی با خدا ديگه بعضی خانومها مجبور نبودن به راحتی به خانومهای از نوع غير خودی انواع و اقسام تهمتهای ناروا رو نسبت بدن و بعضی اقايون ديگه لازم نبود ريش بگذارن تا دعاهاشون به طبقه بالاتر آسمون بره.

يا کاش تو مملکتی زندگی مکرديم که هرچيزی جای خودشو داشت؛علم  دين  جامعه سياست تاريخ...

اونوقت ديگه مجبور نبوديم اسم تيم تاج رو استقلال بگذاريم ولی  تو قراردادهای ملی مون ۳۰٪ مابگيريم

۷۰٪ خارجيها و بعد غرامت ميلياردی بديم.

و ديگه مجبور نبوديم ماهواره رو ممنوع کنيم و دخترا و پسرا رو عقيم کنيم تا بتونيم رو مصاحبه سياوش قميشی پارازيت بندازيم.

و ديگه مجبور نبودبم توی رسانه ملی مون بجای تار و سه تار گلدون و در و ديوار نشون بديم تا همه مجبور بشن گيتار يادبگيرن و DJ بشن.

و کاش به جای اينکه اينهمه واسه عربها فيلم ميساختيم و تاريخ چند  صد ساله شون رو نشون ميداديم؛ يک چندتايی قفل و زنجير به ستونهای تخت جمشيد ميبستيم تا اين همه تعدادشون کم نشه تا بعد مجبور بشيم ستون خشتی بسازيم

و خلاصه ايکاش اون اشتباه بزرگ رو انجام نميداديم..............

اونوقت شايد به خاطر يک sex community و زير مجموعه هاش اون همه community  های فرهنگی  علمی هنری و... که ما رو با همه دنيا مرتبط ميکنه و بدون هيچ بزرگداشت . کنگره بين المللی نام بزرگان  اين مرز و بوم رو به همه جهانيان  ميشناسونه اورکات رو فيلتر نميکرديم و اونوقت ديگه مجبور نبوديم با پراکسی بريم تو سايت.

...