دختر هخامنش

نفت - بودجه - رئيس جمهور- عدالت

عجيب است! يادم می ايد رئيس جمهور فعلی و کانديدای ناشناس قبلي، همان که تا قبل از اعلام نتايج مرحله اول کسی او را نمی شناخت و می خواست طلايه دار سپاه عدالت خواهی باشد و انچنان از عدالت و قشر ضعيف و مستضعف حرف می زد که دل مستمندان را برد، همو که می خواست دستمزد و حقوق کارگران زحمتکش را بالاببرد و سفره هاشان را رنگين کند و انچنان پيش رفت که سهام عدالت را به سفره فقرا اورد که تا ۲۰ سال نتوانند بفروشند و او که هر ماهه به شهرستانهای دور دست می رود تا عدالت را با خود ببرد و دست اغنيا را از سفره ضعفا کوتاه کند و زياده خواهی های پول پرستان پر مدعا را کمتر کند و اقازاده ها را از کار بيکار، اری او ، او که می گفت ثروت مملکت در دست عده قليل از خواص است و امده تا اين ثروت ملی  را به همگان تقسيم کند و نفت را به خانه ها اورد همو، اينک بودجه سال ۸۵ را به مجلس تقديم کرده ...

مقايسه  درصدی بودجه سالهای ۸۴ و ۸۵ را که روزنامه شرق مورخ۲۷/۱۰/۸۴ به چاپ رسانده خالی از لطف نيست و يا "حيرت اور است" و يا "شگفت انگيز است" ويا "باور نکردنی است"...:

"رشد بودجه برخی دستگاهها در لايحه بودجه ۸۵ نسبت به لايحه ۸۴:

سازمان صدا و سيما ۶/۴۵ ٪

سازمان تبليغات اسلامی ۴/۹۵ ٪

مرکز خدمات حوزه علميه قم ۱/۱۴۷ ٪

نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاهها ۸/۱۴۰ ٪

شورای عالی انقلاب فرهنگی ۹/۴۱ ٪

دفتر تبليغات اسلامی خوزه علميه قم ۷/۱۱۰ ٪

شورای هماهنگی تبليغات اسلامی ۵/۹۶ ٪

دبيرخانه مجلس خبرگان ۴۴ ٪
شورای نگهبان ۲/۱۴۲ ٪

اموزش و برورش ۴/۳۲ ٪

وزارت تعاون ۸/۳ ٪

احتساب قيمت دلار ۲/۳۹ دلار

و البته گزينه مصاحبه و نظر فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی نيز که در اين مورد در همان روزنامه و همان تاريخ به چاپ رسيده است خواندنی است: در بودجه سال ۸۵ ، ۵ شعار و محور داريم که به انها توجه شده است : اول ، به عملياتی کردن عدالت اجتماعی از طريق توجه به مناطق محروم .دوم، تمرکز زدايی که با محور اول در ارتباط است.سوم، توجه به اشتغال و توليد و صادرات بويژه توليد از طريق صنايع کوچک و متوسط و سرمايه گذاری زودبازده که در بودجه ۸۵ اساسی ترين محور است. چهارم ،صرفه جويی و کاهش هزينه های جاری به قيمت ثابت و بويژه صرفه جويی در مصرف انرژی و بالاخره شفاف سازی.""

ديگر حرفی نيست .

 

 

...