دختر هخامنش

موفقيتها۳


چيره دستی بانويی هنرمندنزهت اميریفارغ التحصيل رشته موسيقی دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران و فوق ليسانس رشته اهنگسازی از دانشگاه هنر است. وی موسيقی را زير نظر پرويز منصوری اغاز کرد. نظارت مستمر استاد بر اموزش وی سبب شد که او همزمان با تحصيلات دانشگاه از محضر اساتيد بسياری بهره گيرد. نواختن سه تار، هارمونی، کنترپوان و فرم ،مبانی و اصول اجرا در موسيقی ،اهنگسازی ،گذراندن مسترکلاس رهبری ارکستر را از اساتيدی چون فرخ مظهری، حسين عليزاده، محمدرضا درويش، فرهاد فخرالدينی ،کامبيز روشن روان ،شريف لطفی، فريد عمران و منوچهر صهبايی فراگرفت.
نزهت اميری يکی از شاخص ترين چهره های موسيقی کودک در ايران است. او از سال ۱۳۶۷ صدها اجرای موسيقی کودک را سرپرستی کرده و سرمربی بسياری از اموزشگران موسيقی کودک امروز بوده است. متد اموزشی وی در بسياری از مراکز کودک در حال اجرا است.
نزهت اميری نخستين رهبر ارکستر زن در تاريخ موسيقی ايران است. رهبری ارکستر مضرابی ايران به اهنگسازی استاد حسين دهلوی در شهريور۱۳۸۴ و جشنواره موسيقی فجر همين سال سراغاز فعاليت نوينی در عرصه رهبری ارکستر توسط اوست. ...