دختر هخامنش

بدون عنوان

نوشتن یه یادداشت جدید(که حتما بخوای بنویسی ) بعد از ۴ روز تعطیلی غیر منتظره و یک مسافرت کوچولو که آدم رو در یه بیخبری خلسه وار برده باشه تا فکر کنی به ته دنیا رسیدی و دیگه هیچ نگرانی (ی) نیست خیلی سخته. جز اینکه سری به فروغ بزنی و ...   ــ و من چاره ای جز این کار نداشتم ــ

یک پنجره برای من کافیست

یک پنجره به لحظه ی آگاهی و نگاه و سکوت

...