دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم ۳۰

با انتخاب مطلبی از کتاب « فرهنگ نظریه های فمنیستی» یک دوره جدید از یادداشتهای «اصطلاحات فمنیسم » را  از سر می گیرم .امیدوارم مفید باشه...

تفکر مادرانه

اصطلاحی ساخته سارا رادیک برای توصیف قابلیتها و موفقیتهایی که زنان در مادری کردن به نمایش می گذارند یا تشخیص می دهند. رادیک با تحلیلی بینا فرهنگی از عمل مادری، تفکر مادرانه را حاکی از صلح طلبی و محسنات رسیدگی، مراقبت ،رشد و پذیرش می داند که از طریق بچه داری آموخته می شود.

تفکر مادرانه در دسترس همه زنان است خواه مادر باشند یا خواه نباشند زیرا یکی از قدرتهای نهفته در زن ظرفیت او برای بارداری و بزرگ کردن بچه است . کار رادیک به فمنیسم امکان می دهد که مفهومی کاملا تغییر یافته از مادری را به قلمرو عمومی بیاورد.

منبع : کتاب «فرهنگ نظریه های فمنیستی» - نشر توسعه

...