دختر هخامنش

زندگی...............تلاش

از یادداشت قبلی یک ماه گذشته. یعنی در واقع یک ماه میشه که چیزی ننوشتم....!

یادداشت قبلی رو حسن ختامی واسه بحثهای نظریه فمنیستی دونستم و فصل جدیدی رو در باره مسایل زنان باز کردم - یا خواستم باز کنم که تا به حال موفق نشدم- حالا تصمیم گرفتم  یادداشتهای زنان موفق رو دوباره  از سر بگیرم . البته هنوز هم که هنوزه فقط تونستم کل داستان رو پیکربندی کنم و هنوز  فرصت نکردم یک نوشته رو سر و سامون بدم. اگرچه که چند شخصیت رو در نظر گرفتم.

اما نوشتن این یادداشت صرفا به این دلیل بود که دیدم خیلی زشته که یک ماهه هیچ چیزی ننوشتم. البته راستش نمی دونم چه موقع سرم کمی خلوت میشه و می تونم فکرم رو متمرکز این موضوع کنم. اما گویا هنوز وقتش نرسیده....

اما شاید این قطعه شعر سیاوش کسرایی بی مناسبت نباشه:

آری آری، زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست

گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست

ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست........

...